program

”Jesu Kristi liv, død og opstandelse kalder kirken til engageret liv i virkelighedens verden. Som biskop vil jeg nære en livsnær og relevant folkekirke, der er solidt forankret i evangeliet”

Tak for tillid

Jeg er ikke nordjyde, og alligevel har en række menighedsrådsmedlemmer, præster og provster kontaktet mig, og bedt mig stille op som bispekandidat. Jeg er glædeligt overrasket og taknemmelig for den tillid der er vist mig. Gode nordjyder har overbevist mig om, at jeg har noget at byde ind med som biskop og leder for Aalborg Stift.

Folkekirkens guld

Jeg stiller op som bispekandidat, fordi evangeliet gør en verden til forskel, for samfund og mennesker. Jeg vil som biskop arbejde sammen med menighedsråd, præster, provster, lægfolk, foreninger, kommuner og institutioner på, at evangeliet fortsat giver eksistensvitaminer, orientering, tro, håb og livsmod til os – når livet skal leves, og når samfundet skal indrettes.
Kirken har en central rolle i Danmark, med en stærk tradition for fællesskab mellem folk og kirke. Ved højtider og vigtige begivenheder holder de fleste af tradition og genkendelighed. Det er folkekirken god til. Samtidig vokser der i disse år nye samarbejder frem. Som biskop vil jeg bidrage til, at kirken fortsat har en relevant, legitim og central rolle i Danmark. Jeg vil arbejde for, at kirken har gode rammer for gudstjeneste, diakoni, undervisning og mission. Med øget frihed og flere muligheder end nogensinde før, søger mennesker livsmening og orientering. Her må vi som kirke sørge for at være nærværende og gøre tærsklen lav og indgangene til evangeliet mangfoldige.

Folkekirkens fornyelse

De seneste 20 år er mange nye kirkelige formater blomstret frem, med stor tilslutning. Her tænker jeg eksempelvis på babysalmesang, børnegudstjenester, gymnasiedage, gravidsamtaler eller fælles socialt arbejde.  

I netop disse år er der mange der gerne vil samarbejde mere med kirken; skoler, kommuner, kulturliv og foreninger. Som biskop vil jeg nære samarbejder og nye veje at gå. En kirke, der er optaget af at lytte til det, der rører sig i vores tid. Så kirkelighed rimer på virkelighed.  

Som biskop vil jeg bidrage til, at vi får gode samtaler med hinanden og med lokalområdet om fremtidens kirke. Vores opgave er at være kirke. Kirke for gammel og ung, land og by, landmænd og studerende, dem, der elsker klassisk, og dem, der elsker jazz. En mangfoldig kirke i stil, teologi og struktur, der bevidst arbejder på at lade alle, der vil være med, bære med på kirkens fremtid. En kirke, hvor vi for længst er holdt op med at tro, at hvert eneste sogn skal kunne det hele selv – vi hjælper hinanden, sætter det lange lys på, er modige, fremtidsvendte og deler opgaver, ansvar og ressourcer.

God ledelse

Folkekirken har brug for god og gedigen ledelse. Min drøm er, at der i kirken skal være et godt og nutidigt arbejdsmiljø for præster, ansatte, menighedsråd og frivillige. Som biskop vil jeg trække på min praktiske og teoretiske ledelseserfaring, når der dagligt skal træffes væsentlige beslutninger. Jeg er vant til at inddrage, skabe rum for fælles inspiration og samtaler om mål og med. Jeg tør træffe afgørelser og følge dem til dørs. Jeg er en stabil og driftssikker leder, der skaber tillid og samarbejde indadtil og udadtil. Jeg har en drøm om, at vi om ti år har fået skruet lidt på menighedsrådsarbejdet, så der er mindre bøvl og mere glæde. Jeg vil gerne inviteres til kaffe, så vi sammen finder gode veje, når kirkens lovgivning indimellem virker gumpetung. Som biskop vil jeg arbejde for et stift, der oser af rummelighed, mangfoldighed og inddragelse.

Teologisk perspektiv

Teologiens rolle er at nære kirken til at være netop kirke. Som biskop vil jeg inspirere til en teologisk samtale på kryds og tværs om, hvordan vi bedst er kirke i Aalborg stift, med netop vores vilkår. Mennesker søger pejlemærker til håndtering af livets usikkerhed. Der er længsel efter samtaler med dybe rødder og vid horisont. Vi lever i et samfund med høj acceleration og væksttænkning. Den kristne tros insisteren på, at livet er en gave, at vi bliver båret af Gud og af livsfællesskabet med hinanden, er uundværlig for et fortsat godt samfund. Derfor vil jeg som biskop være med til at give os frimodighed til at tale mere teologi og tro, både internt og i det offentlige rum.

Jeg er optaget af, at kirken altid har været en flok helt almindelige mennesker, som nok ikke lige selv havde tænkt, at det var os, der var Guds kirke. Men Gud kalder igen og igen os til at være hans kirke her og nu. Kirke som først og sidst er bevægelse. Kirke er dem, der samles. Og samles gør vi til gudstjeneste, for at høre Guds ord. Men enhver gudstjeneste sender os tilbage til hverdagen. Her kaldes vi til at være i hverdagstjeneste for Gud, ved at være oprigtigt optaget af hinanden, og det fælles samfundsliv. Luther siger det sådan her; ”alt, hvad en lever, virker og gør, det rettes mod næstens tarv…”. På teologistudiet kaldte Anne Marie Aagaard det et trekantet liv; et liv præget af den treenige Gud. For en sund kirke er altid i vekselvirkning mellem det indadvendte og det udadvendte. Som indånding og udånding. Uden det indadvendte; gudstjenesten, bønnen, fordybelsen, bliver det udadvendte hektisk og aktivistisk på den kedelige måde. Uden det udadvendte, bliver gudstjenesten verdensfjern og i dybeste forstand ukristelig.

Samarbejde om fremtidsveje

Som biskop vil jeg bidrage til, at vi i Aalborg stift fortsat får skabt bæredygtige enheder for præster, menighedsråd og ikke mindst menigheder. Og noget skal gøres, for at vi også fremadrettet kan tiltrække og fastholde dygtige præster og menighedsrådsmedlemmer. Her må vi sammen se virkeligheden i øjnene, også når befolkningsudviklingen er anderledes, end vi kunne ønske. Jeg har erfaring med strukturudvikling i landsogne fra mit arbejde i Kirkefondet og nu som provst i et stort provsti med flest landsogne. Jeg har ingen færdige svar, men erfaring for, sammen med menighedsråd og præster, at finde fremtidsveje, som er tilpasset de lokale forhold.

Lidt om mig

Jeg er 52 år og har tre voksne børn. Jeg begyndte mit arbejdsliv som præst i Odder, dernæst ti år i Gellerup i Århus, så tre år som leder af Lokal Kirkeudvikling i Kirkefondet, og nu er jeg på 7. år provst i Horsens. Jeg er en ivrig læser og debattør. Jeg har livet igennem fået mange tillidshverv, først i det frivillige og nu som præst og formand for provsteforeningen i Danmark. Jeg har taget en diplomuddannelse i ledelse, og har netop afsluttet en masteruddannelse på Aalborg Universitet i samskabelse. Som præst er mit særlige fokusområde blevet mission, religionsmøde og integration. Det er sket i sognepræstearbejdet samt i Danmission, Mission Afrika og som formand for stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde.