Ledelsesanbefalinger

På bloggen har Annette skrevet om ledelse. Tryk her for at læse det.

Nærværende, empatisk og faglig dygtig leder

Jeg er provstisekretær i Horsens Provsti, og har min daglige gang på provstikontoret sammen med Annette.
Jeg sætter stor pris på mit faglige samarbejde med Annette, som, på trods en travl kalender, altid finder tid til at spørge nysgerrigt ind til min familie og weekendens aktiviteter m.m. Dette er efter min mening en god menneskelig egenskab, som jeg værdsætter meget. Annette er uden sammenligning en af de sejeste chefer, jeg har haft – Annette løber ofte til og fra arbejdet, sover i shelter i haven, og kører rundt til møde i byen på vores provsticykel. Denne positive tilgang til arbejdet opleves også på provstikontoret. Jeg vil komme til at savne vores dagligdag på provstikontoret, sparring, og samtaler over vores fælles frokost, men jeg er samtidig overbevist om, at Aalborg Stift vil få en faglig dygtig, nærværende, empatisk biskop i Annette Bennedsgaard.

Henrik Voss Jensen / Provstisekretær i Horsens Provsti

Hun vælger ofte det runde bord, når hun leder mødet

Det, der driver mig i mit arbejde, er passion og stor glæde ved folkekirken og dens mange muligheder. Derfor er jeg glad for at arbejde med og for Annette. Hendes evne til at lytte og spørge – uanset, om det drejer sig om de små eller store sten på vejen, som altid vil være en del af en stor organisation – er til stor inspiration. Annettes energi og visioner er utømmelige.
Jeg har arbejdet med og for Annette, siden hun blev provst i Horsens. Hun udviser stor tillid til, at jeg udfylder de rammer, der er for min stilling, og udviser og udtrykker anerkendelse for mit bidrag. Hun er inspirerende i sin sparring, og hendes gode humør og afslappede facon medvirker til, at provstikontoret er en behagelig og morsom arbejdsplads. Annette er hos os en tydelig leder, der helt naturligt sætter sig for bordenden – om end bordet hun vælger, oftest er rundt.
Som eksempel på ovenstående kan nævnes min rolle for bestyrelserne i en del af de samarbejder, der er i Horsens Provsti. F.eks. det fælles musikprojekt for børn, Grønkirke eller menighedsrådenes fælles arbejdsmiljø. Vores samarbejder etableres efter dialog mellem menighedsrådene, faciliteret af provst og provstiudvalg. Langt hovedparten er vedtaget enstemmigt af menighedsrådene. Bestyrelserne kan efterfølgende have behov for bistand til tekniske, økonomiske og formelle spørgsmål, så de kan fokusere på indholdet af samarbejdet. Her bidrager jeg, da min rolle er som konsulent for menighedsrådene i deres arbejde.

Birgitte Søhoel / Personalekonsulent i Horsens Provsti

Hun inddrager og giver ansvar

Som chef er Annette lydhør og rummelig – og evner i høj grad at inddrage sine medarbejdere i opgaveløsningen. Endvidere har hun et overbevisende blik for provstiets sammenhængskraft på alle niveauer fra præster, medarbejdere og provstiudvalg, og formår at formidle det videre på en letforståelig måde.

Anette Liboriussen / Provstisekretær i Horsens Provsti

Hun ser og lytter til sine medarbejdere

Annette er en nytænkende og dygtig leder. Hun har mange visioner, og sætter mange skibe i søen, der skaber høj værdi. Det medfører, at arbejdspladsen er travl, men et spænende sted at arbejde. Annette stiller krav – men man ved, hvor man har hende, og det skaber tryghed – samtidig giver hun plads og frihed til opgaverne.
Annette havde lyst til og gav sig tid til at inddrage mig i arbejdet, selv i en travl kalender. Lige fra da jeg kom ind fra gaden og skulle lære folkekirken og organisationen at kende. Vores samarbejde blev altid prioriteret, bl.a. ved hun altid satte tid af til ugentlige stabsmøder, hvor vi kunne drøfte, hvad der var af kommende opgaver og følge op på sager fra sidst.
Jeg blev hørt og vi fandt løsninger sammen. Jeg kan nævne opgaven med at holde styr på byggesager, der løber over lang tid, og den historik, der kan være, fik jeg indflydelse på at udvikle. Jeg finder Annette tålmodig og empatisk, og hun er tydelig i sin forventningsafstemning.  Annette er den leder, jeg har lært allermest af, fordi hun inddrog mig så meget.

Tine Svejgaard Pehrson / Tidligere provstisekretær i Horsens Provsti

Annette taler sagen, såvel som mennesker op

Med Annette som vores provst er det svært – selv i dystre stunder i nok så lumske farvande – at forestille sig, at Folkekirkeskibet skulle være en synkende skude. Annette forstår til hver en tid at tale sagen såvel som mennesker, herunder menighedsrådsmedlemmer og præster, op. Hun er samvirkestemt og nærværende. Nytænkende. Folkekirkeglad og fremtidsrettet. Klar til det lange seje træk med en enorm udholdenhed.
Sådan virker hun som provst her i det østjyske i Horsens.
Sådan vil hun uden tvivl virke som biskop i Aalborg Stift.

Gudmund Rask Pedersen / Sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens

Annette er garant for et godt fællesskab

Annette er en kompetent leder. Det gode arbejdsmiljø har høj prioritet og fremmes med både omsorg og ærlighed. Det gode kollegiale fællesskab, som Annette er garant for, skaber tryghed og fællesskab. Gode egenskaber for en biskop og derfor kan jeg anbefale Annette som bispekandidat i Aalborg Stift.

Pia Skovmose Jensen / Arbejdsmiljørepræsentant i Horsens Provsti og Sognepræst

Hun ser mennesker og navigerer med ro

Annette Bennedsgaard får min anbefaling som bispekandidat i Aalborg stift. Hun forstår styrken ved den teologisk bredde i folkekirken. Hun har både syn for teologiske implikationer og den praktiske virkelighed i mange spørgsmål. Hun navigerer i spændinger med stor ro og syn for dem, hun taler med. Hun skaber rum med plads til forskellighed. Hun er god til at finde de gode og de mulige veje i den folkekirkelige virkelighed. Hun er en tillidsvækkende og kompetent provst, og jeg er sikker på, hun vil være en god biskop.

Lars Meilandt Hansen / Præst i Horsens Valgmenighed

Hovedet koldt og hjertet varmt

Annette Brounbjerg Bennedsgaard vil være en god biskop, fordi hun forstår at balancere og holde overblikket i folkekirkens befolkningsmæssige og strukturelle mangfoldighed. Som præst og tillidsrepræsentant i Horsens Provsti har jeg oplevet Annette som en god kompromissøgende konfliktløser, der holder hovedet koldt og hjertet varmt overfor præster såvel som menighedsråd. Annette har som provst søgt at skabe et tolerant og samvirkende arbejdsklima med plads til præstelig og teologisk mangfoldighed i et stort provsti. Det har blandt andet resulteret i en fælles arbejdsindsats for at tale hinanden op som præster, også selvom der er forskelle. Siger man ”JA” til Annette Brounbjerg Bennedsgaard som biskop i Aalborg Stift, siger man ”JA” til samskabende udvikling i folkekirken med respekt for teologi og tradition. Hun har hermed min varmeste anbefaling.

Søren Nordtorp Frost Jensen / Tillidsmand for præsterne i Horsens Provsti og sognepræst i Lundum og Hansted Pastorat