CV for Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Født 27. maj 1969

Tre døtre: Herdis på 26, Agnethe på 24 og Astrid på 20

 

Uddannelse

2018-2020     Master i læreprocesser med specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse på Aalborg Universitet

2014-2017     Obligatorisk provsteuddannelse

2009-2011     Diplomuddannelse i ledelse

2008-2010     Folkekirkens møde med muslimer og islam

1990-1997     Teologisk kandidatuddannelse              

 

Ansættelser

2014-             Provst i Horsens Provsti

2011-2014     Udviklingskonsulent i Kirkefondet – Lokal Kirkeudvikling

2001-2011     Sognepræst ved Gellerup Kirke (fra 2009 daglig leder)

1998-2001     Sognepræst ved Odder Kirke

1992-1992     Volontør på børnehjem i Cairo, DMS (nu Danmission)

1989-1990     Medarbejder i DMS´ indvandrerarbejde, Mødestedet på Vesterbro

 

Ledelseserfaring

2014-             Provst i Horsens

2011-2014     Leder og udvikling af projekt Lokal Kirkeudvikling

2009-2011     Daglig leder i Gellerup Kirke

2011-2017    Formand for Folkekirke og Religionsmøde i Danmark

 

Tillidsposter

2020-             Formand for provsteforeningen

2009-2010     Formand for styregruppen for Kristen Muslimsk Samtaleforum

2007-2017     Medlem af bestyrelse for Folkekirke og Religionsmøde

2015              Gudstjeneste ved Y´s Mens klubbernes regionskonference i Forum i Horsens

2005-2011     Medlem af Stiftsudvalg for islam og kristendom i Århus

2001-2007     Medlem af bestyrelsen og fra 2004 formand for Livsværkstederne i Gellerup (socialt

                      Værested)

2006              Gudstjeneste ved Y´s Mens klubbernes regionskonference i Domkirken i Århus

2005              Præst ved den fælles gudstjeneste på KFUM-spejdernes korpslejr

2002-2005     Bestyrelsesmedlem i Skovhusgruppen (Retrætehus under Det Økumeniske Center)

1998-2003     Formand for KFUM-spejdernes kristendomsudvalg

1990-1998     Engageret i Danmissions arbejde; ungdomsudvalg, stiftsudvalg mm.

 

International erfaring

2015-2019     Studietur til Libanon, Berlin, Lund og Island med præster og provster

2012              Studietur til Church Innovation USA, Parish Development i USA, Greifswald i Tyskland

2011-2013     Netværk med norske og svenske kirkeudviklingsprojekter (Kirkefondet)

2011              Studietur med bispekollegiet til Holland med Folkekirke og Religionsmøde

2010              Rejseleder på studietur for kristne og muslimske ledere til Ægypten

2008              Præsteudveksling med nigeriansk præst (Mission Afrika)

2004              Studietur til Leicester, England (Religionsmøde)

1994              Medarrangør af ture til Kirkernes Verdensråds studiecenter Bossey, Geneve

1990-2017     Økumeniske ophold i udlandet; Taize, Iona, Selly Oak og Bossey