anbefalere

Vi udbygger løbende listen af anbefalere

I Annette Bennedsgaard får Aalborg Stift en biskop, hvor nøgleordene er samarbejde og lydhørhed. 

Når man møder Annette, er man ikke i tvivl om, at samarbejde er centralt for hende. Hun forstår, at Folkekirken skal være præget af samarbejde både internt og udadtil i forhold til det samfund, vi er kirke i. For Annette er samarbejde ikke bare et ord. Når hun fortæller, kan man høre, at det er dét, der har præget hendes arbejdsliv og engagement i Folkekirken. Hun er vant til at løfte i flok og lytte. 

At Annette lige nu er rundt og besøge alle provstierne og møde os, ser jeg som et udtryk for hvordan hun også vil blive som biskop – hun vil lytte og inddrage og forsøge at tage højde for de forskellige vilkår, der kan være rundt omkring i stiftet. Hun kan skabe rum for den gode debat og sørge for, at der også er handling bag ordene, så de gode intentioner til virkelighed.

Samtidig er Annette ikke bange for at gå forrest og vise vejen. Som biskop vil hun også turde bruge sin stemme til gavn for Folkekirken. Hun tør også sige hvis lovgivning og virkelighed ikke arbejder sammen og forsøge at ændre det, så det kirkelige liv fortsat kan blomstre.

Annette hviler solidt i sit teologiske ståsted midt i Folkekirkens mangfoldighed, og fordi Annette er så godt funderet i sit eget ståsted, har hun også forståelse for, at Folkekirkens styrke er dens mangfoldighed, og at forskelligheden er en berigelse for os alle. Annette forstår, at der skal være plads til os alle – holdsningsforskelle til trods. Annettes erfaring i mødet med andre religioner fra hendes tidligere stillinger og tillidshverv gør hende rummelig samtidig med, at hun står ved, at hun er repræsentant for den kristne tro. At få en biskop der evner dét og har mod på at tage religionsdialogiske snakke, tror jeg vil være en styrke for Aalborg stift.

Derfor er jeg helt tryg ved at anbefale Annette som Aalborg Stifts næste biskop.

Kathrine Staghøj Liisberg / Sognepræst Ingstrup og V. Hjermitslev Pastorat

Annette taler sagen, såvel som mennesker op

Med Annette som vores provst er det svært – selv i dystre stunder i nok så lumske farvande – at forestille sig, at Folkekirkeskibet skulle være en synkende skude. Annette forstår til hver en tid at tale sagen såvel som mennesker, herunder menighedsrådsmedlemmer og præster, op. Hun er samvirkestemt og nærværende. Nytænkende. Folkekirkeglad og fremtidsrettet. Klar til det lange seje træk med en enorm udholdenhed.
Sådan virker hun som provst her i det østjyske i Horsens.
Sådan vil hun uden tvivl virke som biskop i Aalborg Stift.

Gudmund Rask Pedersen / Sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens

Annette er garant for et godt fællesskab

Annette er en kompetent leder. Det gode arbejdsmiljø har høj prioritet og fremmes med både omsorg og ærlighed. Det gode kollegiale fællesskab, som Annette er garant for, skaber tryghed og fællesskab. Gode egenskaber for en biskop og derfor kan jeg anbefale Annette som bispekandidat i Aalborg Stift.

Pia Skovmose Jensen / Arbejdsmiljørepræsentant i Horsens Provsti og Sognepræst

Hun ser mennesker og navigerer med ro

Annette Bennedsgaard får min anbefaling som bispekandidat i Aalborg stift. Hun forstår styrken ved den teologisk bredde i folkekirken. Hun har både syn for teologiske implikationer og den praktiske virkelighed i mange spørgsmål. Hun navigerer i spændinger med stor ro og syn for dem, hun taler med. Hun skaber rum med plads til forskellighed. Hun er god til at finde de gode og de mulige veje i den folkekirkelige virkelighed. Hun er en tillidsvækkende og kompetent provst, og jeg er sikker på, hun vil være en god biskop.

Lars Meilandt Hansen / Præst i Horsens Valgmenighed

Flittig, erfaren og sprudlende

Jeg var i torsdags med til et virtuelt møde, hvor vi blev præsenteret for Annette Brounbjerg Bennedsgaard, som en ny kandidat til biskop i Aalborg stift. Det var et dejligt møde med et sprudlende menneske med noget på hjerte. Gennem præsentationen og under spørgsmål-svar runden fik vi et godt indblik i, at Annette er et uhyre flittigt menneske, som overkommer meget. Hun har haft mange tillidsposter. Er et åbent menneske, men med et klart indtryk af, at hun ved hvor hun har sin base. I den kristne tro, men med den tanke, at vi er nødt til at bevæge kirken, så vi kan være kirke i den nutid, hvor folk er. Annette har været i de kirkelige ungdomsorganisationer, har været præst i et sogn, hvor det ikke er selvfølgeligt at være medlem af folkekirken. Hvor man skal kæmpe for at få ”ordet” ud. Hun har arbejdet med lokal kirkeudvikling. Har et godt blik for, at stiftet er med mange lokale små kirker, og med bevidsthed om, hvilke udfordringer der ligger i det. Hun har ledelseserfaring. Spænder i det hele taget meget bredt. Annette sagde også, at hun ser den mangfoldighed, der er i folkekirken, som en stor styrke.

Jeg kan varmt anbefale Annette Brounbjerg Bennedsgaard som ny biskop i Aalborg.

Poul Poulsen / Nylig afgået formand for menighedsrådet i Nykøbing Mors

Annette får kirke og kommune til at samarbejde

Annette udstråler en vilje til samarbejde med det hele menneske, uanset hvor det menneske er i hierarkiet, og hvor i verden, det enkelte menneske er blevet beriget med sit liv. Det har hun vist med den enorme internationale berøring, hun har haft. Det vil være berigende for Aalborg stift at få Annette som biskop, med alle de grene af ungdomsarbejde, som hun har arbejdet med i sit virke som præst i Danmark. Hun har forståelsen af, at sammen er vi bedst, og det vil også gavne hende, når hun skal formidle samarbejde med de enkelte kommuner, som er så umådelig vigtigt. Jeg mener, at kirken, ikke mindst på det sociale område i kommuner, skal blive meget bedre til at være hinandens forudsætninger på mange flere områder end i dag.

Jeg vil give Annette min allerbedste anbefaling, og håber, vi kommer til at samarbejde, også her på Mors.

Henning Sørensen / Socialudvalgsformand i Morsø kommune

Provstiet blomstrer og driften er i sikre hænder

Jeg har som provstiudvalgsformand for Horsens Provsti været med til at ansætte Annette Brounbjerg Bennedsgaard som provst og med stor glæde samarbejdet med hende siden 2014. Annettes kompetencer og personlige kvalifikationer gør hende til et oplagt biskopemne, selv om vi så vil komme til at savne hende meget i Horsens. Hun ser muligheder, er klarttænkende med en god situationsfornemmelse, og Horsens Provsti blomstrer med spændende udviklingsprojekter samtidig med, at den daglige drift er i sikre hænder.

Annette har en stor arbejdskapacitet og engagement i arbejdet. Hun når gode resultater gennem sin kompetente, varme og empatiske tilgang.

Ilse Kyndesgaard / Provstiudvalgsformand, Horsens Provsti

Hovedet koldt og hjertet varmt

Annette Brounbjerg Bennedsgaard vil være en god biskop, fordi hun forstår at balancere og holde overblikket i folkekirkens befolkningsmæssige og strukturelle mangfoldighed. Som præst og tillidsrepræsentant i Horsens Provsti har jeg oplevet Annette som en god kompromissøgende konfliktløser, der holder hovedet koldt og hjertet varmt overfor præster såvel som menighedsråd. Annette har som provst søgt at skabe et tolerant og samvirkende arbejdsklima med plads til præstelig og teologisk mangfoldighed i et stort provsti. Det har blandt andet resulteret i en fælles arbejdsindsats for at tale hinanden op som præster, også selvom der er forskelle. Siger man ”JA” til Annette Brounbjerg Bennedsgaard som biskop i Aalborg Stift, siger man ”JA” til samskabende udvikling i folkekirken med respekt for teologi og tradition. Hun har hermed min varmeste anbefaling.

Søren Nordtorp Frost Jensen / Tillidsmand for præsterne i Horsens Provsti og sognepræst i Lundum og Hansted Pastorat

En biskop for alle generationer med blik for fællesskaber

Aalborg stift har brug for én som Annette, der lytter, kan lede og vil inddrage folk i arbejdet. Selvom  Annette blandt andet er rundet af kirkelige organisationer, der arbejder for børn og unge, så har jeg i mødet med Annette oplevet, at hun er der for alle. Hun ønsker, at alle uanset alder kan opleve kirken som vedkommende og levende. Hun tænker hele vejen rundt omkring sogne og kirkernes virke. Annette er et menneske med høj grad af blik for fællesskaber og dialog. Jeg gad godt samarbejde med Annette. Hendes favnende og roligt insisterende tilgang til at ville noget med kirken i fremtiden får engagementet frem. Annette får her min sikre anbefaling som biskop i Aalborg stift.

Bitten Schjødt Kjær / Forstander Dronninglund Efterskole

En berigelse for folkekirken i Nordjylland

Jeg har hørt Annette Bennedsgaard prædike.
Jeg hørte en kvinde, som talte med en varm og myndig stemme. Hendes stemme svarede fuldstændig til hendes udlægning af teksten.
Det var en både vedkommende og varm prædiken, som jeg blev rigtig glad for at høre.
Hun vil være en berigelse for folkekirken i Nordjylland!

Jens Laurids Pedersen / Formand for menighedsrådet i Als, Hadsund Provsti

En hjertesag at kæmpe for, at vi som kirke aldrig lukker os om os selv

På baggrund af bispekandidat Annette Brounbjerg Bennedsgaards besøg i Jammerbugt provsti fredag d. 11. juni, vil jeg gerne give hende min varmeste anbefaling.
Annette formår at tale vores allessammens folkekirke op på en levende og troværdig måde. Annette kan inspirere til frivillighed og samarbejde, og hun ser det som en hjertesag at kæmpe for, at vi som kirke aldrig lukker os om os selv. Evangeliet skal forkyndes i gudstjenester, men evangeliet skal også bæres ud i det samfund, som vi som kirke er en naturlig del af.
Jeg håber Annette Brounbjerg Bennedsgaard er den næste biskop i Aalborg Stift.

Sofie Gjørup Winkel / Sognepræst i Biersted og på Gjøl

Annette sikrer stærkt og øget samarbejde mellem kommunen, kirken og civilsamfundet

I Horsens Kommune klarer vi tingene sammen og løfter i flok. Den måde at arbejde  på har Annette Brounbjerg Bennedsgaard taget til sig fra første dag. Som provst i  Horsens har Annette nemlig stået i spidsen for et stærkt og øget samarbejde mellem kommunen, kirken og civilsamfundet, og det har betydet en ny og vigtig indsats til glæde for borgerne og for lokalsamfundet. Med afsæt i kirkens stærke værdier er Annette bannerfører for det vigtige sociale arbejde omkring fællesskab, frivillighed og den svære samtale, og det har gjort en vigtig forskel i vores fælles arbejde med trivselsgrupper på skolerne, grupper for ensomme mænd og ikke mindst  arbejdet med flygtninge. Med andre ord er Anette en, der samler og insisterer på  fælles løsninger på tværs af samfundet til gavn for alle de mennesker, der har brug  for en udstrakt hånd. 

Det er mig derfor en stor glæde på det varmeste at kunne anbefale Annette Brounbjerg Bennedsgaard som biskop. 

Peter Sørensen / Borgmester (S) i Horsens kommune