anbefalere

Vi udbygger løbende listen af anbefalere

Grundfæstet i vores evangelisk Lutherske tradition samt stor erfaring med at inspirere til nye måder at møde mennesker på

Jeg glæder mig til, at Annette Bennedsgaard bliver biskop. Og jeg håber, det bliver i Aalborg Stift. Med hende får vi tilført noget nyt til stiftet, som vi trænger til.
Jeg har deltaget i 2 vælgermøder i Folkekirkens Hus i Aalborg og er blevet imponeret af Annette Bennedsgaards evne til at formulere sig velovervejet og dygtigt om kirkens aktuelle opgaver i forhold til kirke og samfund i nutiden. Hun er en fremragende kommunikator.
Jeg kender Thomas Reinholt som en dygtig teolog. Som biskop ønsker han at blive et fyrtårn for teologi i Danmark. Stor respekt for det. –  Men det er han jo i forvejen!  Det er der ikke noget nyt i! 
Med Annette Bennedsgaard får vi en biskop, som ikke blot er grundfæstet i vores evangelisk Lutherske tradition men samtidig har stor erfaring med og vilje til at inspirere til nye måder at møde mennesker på, i alle aldre og sammenhænge. –  Ikke primært som fyrtårn men i samarbejde med menighedsråd, foreninger, provstier, lokalt og regionalt, på kryds og tværs. Samarbejde om at formidle det kristne evangelium, som kan bringe både liv og glæde, håb og tilgivelse. Hendes CV vidner om en alsidig erfaring med mange sider af dansk kirkeliv. –  Og så bliver man ikke formand for provsteforeningen uden diplomatiske evner, overblik og personlig styrke. Der er for mig ingen tvivl om, at hun er yderst velkvalificeret til embedet som biskop i Aalborg Stift.

Johs Kühle / Underviser på Aalborg Stifts Teologiske Voksenundervisning, formand for Danmissions Stiftsbestyrelse i Aalborg Stift, tidl. Højskolelærer på HUH i Haslev og pastor emeritus fra Frederikshavn.

Ingen forkærlighed eller særlig forpligtelse over for et sogn eller provsti i Aalborg Stift

Én af grundene til, at jeg også i 2. valgrunde giver min stemme til Annette Brounbjerg Bennedsgaard, er de nye og friske øjne, hun ser på hele Aalborg Stift med. Hun har ingen forkærlighed eller særlig forpligtelse over for et sogn eller provsti i Aalborg Stift, men møder alle sogne, provstier, præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige ved kirken med åbenhed, imødekommenhed, nysgerrighed og velvilje. I mødet med Annette mærker man tydeligt, at det er lysten, der driver værket – lysten til at lære hele stiftet at kende; lysten til at lytte til såvel glæder som problemer og tage hånd om det, der tynger og besværliggør; lysten til at gå og åbne nye vej ind i og ud fra folkekirken. Jeg er derfor overbevist om, at fremtiden for hele Aalborg Stift ligger godt i hænderne på Annette som biskop.

Astrid Glargaards / sognepræst Nykøbing Mors

Kirken kommer til at udleve sit potentiale

Som tidligere stiller for Hanne Dahl er Annette Bennedsgaard nu for mig det oplagte og bedste valg som biskop i Aalborg stift. Jeg arbejder som Frivillighedskoordinator på Mors bl.a. med fokus på at skabe fællesskaber mod ensomhed i vores område. Fra mit arbejde kender jeg vigtigheden af, at forskellige aktører i civilsamfund og kirker arbejder sammen om emner som ensomhed, sorgarbejde og landsbyfællesskab. Det er helt indlysende, at vi sammen kommer længere, ved at have fokus på sagen og være ydmyg overfor mulige løsninger og turde prøve ting af. I det laboratoriearbejde må vi gøre os erfaringer og gøre mere af det der virker og lade det ligge, der umiddelbart ikke kaster udbytte af sig.
Annette har fokus på denne problematik – og hun vil være i stand til at give rum til at kirken kommer til at udleve sit potentiale, som en markant og vigtig lokal aktør.

Charlotte Kristensen Heide / menighedsrådsmedlem og frivillighedskoordinator i Morsø kommune

Forandring er et positivt ord, fordi samfundet bevæger sig

Annette vil gerne virke for, at kirken er relevant for den brede befolkning. Så kirken skal ud og samarbejde. Samarbejde sogne imellem, men også med andre aktører i samfundet. Samarbejde med efterskoler, idrætsforbund, FDF og andre kristne børne- og ungdomsorganisationer, som også kan og skal betragtes som værende kirkeliv. Det gør stor forskel at lade børn og unge møde evangeliet i disse fællesskaber – mødet mellem mennesker er jo forkyndende i sig selv. Det kan ikke nytte, at man som kirke kun tager vare på sig selv. Hvis vi skal leve op til en nutidig forkyndelse, bør den være aktivistisk, og vores bevægelse skal føre os hen til hinanden. Vi skal løfte hinanden!
Vi skal være ambitiøse på folkekirkens vegne, og det er vi mange, der er. Heriblandt Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Her er en kandidat, der tager et bredt nuanceret og forandringsparat ledelsesansvar. Og det er der brug for.

Mogens Vestergård Pedersen / Forstander på Hørby Efterskole

Uddannelse indenfor ”Folkekirkens møde med muslimer og islam”

Annette B. Bennedsgaard får min stemme til 2. runde, da hun har en bred vifte af uddannelse og erfaringer som rammer den folkekirke, som jeg gerne vil være en del af. Især er jeg fokuseret på hendes uddannelse indenfor ”Folkekirkens møde med muslimer og islam”. Aldrig har vi haft mere brug for fredelig sameksistens mellem mennesker med forskellige livssyn og holdninger til det at være menneske: religiøst og politisk. Aldrig har vi haft mere brug for at forstå, at Guds jord og dens gaver skal vi dele. Ikke mindst ser jeg Annette B. Bennedsgaard som en meget kompetent lederskikkelse, som vil kunne favne hele den mangfoldige folkekirke i Aalborg Stift med sit store udsyn på menneske og samfund og på hvad vi sammen kan skabe.

Maria Stensgård Poulsen / lektor i gymnasieskolen og kirkeværge Nibe-Vokslev Sogn

Vi har brug for udsyn og samarbejde

I første runde støttede jeg Hanne Dahl som ny biskop, fordi hun talte for en kirke, der skulle sættes i spil med det øvrige samfund. I anden valgrunde er det derfor naturligt for mig, at sætte mit kryds hos Annette Bennedsgaard. 
Annette er den, der har blik for, at kirken aldrig må lukke sig om sig selv. Hun har en solid erfaring for at skabe resultater med den fælles sag for øje. Vi må samarbejde på tværs så evangeliet bliver lys og salt for alle, der savner glæde og trøst.
Derfor støtter jeg Annette Bennedsgaard. 

Jens Rasmussen / formand for Dronninglunds Menighedsråd, tidligere leder af Skole Kirke Tjenesten i Aalborg

Jeg anbefaler Annette Bennedsgaard

Jeg anbefaler Annette Bennedsgaard ved 2. runde ved valget af ny biskop til Aalborg Stift. Det glæder mig, at hun fik så flot et stemmetal i 1. runde. Som tidligere støtter af Hanne Dahl, mener jeg, at hun kan være stolt af sit forløb, men er nu ude af feltet. Nu ser jeg så mod den kandidat, der også står for den folkekirke, jeg ønsker for os alle. Derfor bakker jeg op om Annette Bennedsgaard som stiftets fremtidige biskop. Annette Bennedsgaard kan og vil udvikle den moderne kirke, som jeg  gerne vil være en del af.
Annette Bennedsgaard har en solid teologisk og kirkelig baggrund, både uddannelsesmæssigt og med praktisk erfaring. Hun har tillige suppleret sin teologiske uddannelse med to ledelsesuddannelser. Og så kan hun kommunikere og samarbejde i det mangfoldige samfundsmæssige felt, som kirkens folk jo gerne skal kunne navigere i.
Så stem på Annette Bennedsgaard som kommende biskop i Aalborg Stift.

Henning Krabbe / tidligere medlem af menighedsrådet i Brønderslev

Annette har den administrative og organisatoriske erfaring så visioner lykkes

Annette har gennem sit arbejde som provst i Horsens vist, at hun har stor lydhørhed for de ønsker og behov, som de enkelte menighedsråd fremkommer med. Dette vil hun som biskop kunne brede ud til hele Aalborg Stift igennem ekstensivt samarbejde med såvel præster som menighedsråd.
Annette har den administrative og organisatoriske erfaring inden for folkekirkens område der gør, at hun kan stå fuldstændig inde for, at hendes visioner om og ønsker for fremtiden i Aalborg Stift også kan blive til virkelighed.
Visioner kan kun gøres til virkelighed, hvis man forstår at inddrage alle aktører i en fælles dialog om mål og midler, og dette forstår Annette til fulde at gøre.
Jeg vil det bedste for Aalborg Stift, derfor anbefaler jeg dig at stemme på Annette – det gør jeg!

Kirsten Sanders / Formand for Øster Assels- Blidstrup Sogns Menighedsråd

Annette Bennedsgaards indsats for lokal kirkeudvikling 2011-14

Annette Bennedsgaard har leveret en markant indsats på markante poster som præst og daglig leder i Gellerup Kirke og præst og provst I Horsens siden 2014 foruden i forbindelse med en række vigtige tillidshverv.

Annettes indsats som konsulent og daglig leder af programmet Lokal Kirkeudvikling i regi af Kirkefondet har antageligt betydet lige så meget for folkekirken og for Annettes udvikling som præst og leder. I hvert fald blev Annettes indsats afgørende for Kirkefondets arbejde med Lokal Kirkeudvikling, som hun stod for i tre år efter 2011.

Efter aftale med Kirkefondets bestyrelse tog vi tre medarbejdere i Kirkefondet på en tur til Norge i 2010 for at studere arbejdet med Menighedsudvikling, som har mange år på bagen i den norske kirke. Vi blev nemt enige om, at Kirkefondet burde satse på et lignende udviklingsarbejde i folkekirkens sogne. Det er karakteristisk for arbejdet i Danmark, at vi her taler om lokal kirkeudvikling. Det drejer sig ikke om at udvikle menighedslivet i snæver forstand og slet ikke efter en bestemt formel, men om at udvikle mange forskellige former for møder mellem folk og kirke. Hvad der kan og skal satses på lokalt, må afgøres lokalt.

Det var vores store held, at det lykkedes at headhunte Annette, som dengang var sognepræst i Gellerup, som ledende medarbejder på Lokal Kirkeudvikling. Dermed blev vores lille trekløver til et firkløver. Og dermed kom der både retning i og fart over arbejdet. En lang række sogne og provstier spredt ud over hele landet fik en saltvandsindsprøjtning til deres arbejde gennem Lokal Kirkeudvikling, der oprindeligt blev udbudt som en treårig proces i sognene. Fra hvert sogn stillede man med 2-3 stykker fra kirkens ledelse, 2-3 stykker fra kirkens faste frivillige og 2-3 sognefolk uden fast tilknytning til kirken.

Som redskaber i processerne arbejdede vi blandt andet med at lytte til Ordet og hinanden, lytterunder i sognene, interesseanalyser, sogneanalyser, guldgravning, visionsudvikling, delagtighed i kirkens arbejdsformer, gudstjenesteeftersyn og udfordringsdetektor. Der er her tale om arbejdsformer, som siden er bragt anvendelse i mange kirkelige sammenhænge.

Om Annettes arbejde i disse år vil vi særligt fremhæve: 1. Hun satte sig hurtigt ind i en række rapporter og et stort teologisk refleksionsmaterie om lokal kirkeudvikling – og skrev en række oplæg, som blev til beskrivelser af projektet. 2. Hun gjorde lokal kirkeudvikling kendt og vandt den tillid i menighedsrådene og blandt deltagerne, der betød, at mange sogne ikke blot meldte sig til programmet, men også gennemførte det – med klare, lokalt forskellige, resultater. 3. Hun gik foran med at få det til at stå helt klart, at Lokal Kirkeudviklings medarbejdere ikke kom som eksperter eller konsulenter med resultaterne i lommen, men som gode lyttere, der måske på rette tid og sted kunne virke som sparringspartnere for lokale beslutninger.

I bagklogskabens lys kan man tænke, at Annette også i sine år i Kirkefondet har fået afgørende træning og indsigter til et virke som biskop i Folkekirken.

Morten Skrubbeltrang/ sognepræst i Hasle, formand for Danmission og tidligere generalsekretær for Kirkefondet og FDF

Mogens Mogensen/ formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, tidligere generalsekretær i Sudanmissionen og Dansk Missionsråd samt konsulent for interreligiøse anliggender

Hans Raun Iversen / tidligere lektor i praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet.

Syv gode grunde til at jeg varmt anbefaler Annette som vores nye biskop

Hun er klog, nærværende og realistisk.
Hun lytter så man føler sig set og forstået.
Hun kan favne forskelligheder.
Hun forstår at få teologien til at leve.
Hun er en myndig og erfaren leder.
Hun er arbejdsom og energisk.
Hun har hjertet på rette sted.

Sigrid Kjær / Sognepræst og arbejdsmiljørepræsentant Sennels Hillerslev og Kåstrup pastorat i Thisted provsti

Samarbejde og frivillighed, lære af hinanden, tage ansvar og glædes i mødet og arbejdet

Jeg blev så begejstret, da jeg hørte om en tredje bispekandidat; da jeg hørte om Annette Bennedsgaard. Jeg har behov for menneskelige fyrtårne som pejlemærker i dansk kirkeliv. En baggrundsgruppe havde opfordret Annette til at stille op, og de fortalte mig om hende.
Jeg var begejstret – Annette kan jeg stå inde for! I Annettes program kan jeg finde en hel masse ting, som jeg gerne vil med dansk kirkeliv: Samarbejde og frivillighed, lære af hinanden, tage ansvar og glædes i mødet og arbejdet, trods eventuelle udfordringer. Det er alt sammen noget, jeg også prioriterer, som menighedsrådsmedlem, som tidligere FDF’er, som medlem af KFUM og K, og som medarbejder i den danske folkekirke.
Den rummelighed, Annette giver udtryk for i bl.a. sin præsentationsvideo, den oplevede jeg også i det rigtige møde med Annette til Gudstjeneste og ikke mindst i spændende samtaler efterfølgende, i Gistrup kirke. Jeg blev mødt af en hudløs ærlighed omkring den kirkelige struktur. Jeg mødte et åbent menneske, der gjorde mig tryg.
Jeg oplever Annette som en dygtig teolog og forkynder, der kan blive fremragende biskop og leder i Aalborg Stift. Jeg tror på, at hun kan navigere i den mangfoldighed, vi er som kirke; geografisk og menneskeligt. Der er himmelvid forskel på sognene her i stiftet, og vi har forskellige udfordringer i forhold til normering og i forhold til struktur. Jeg er overbevist om, at Annette har en god ballast som leder. På det teoretiske plan, men sandelig også på det praktiske. Hun bestrider mange tillidsposter – og bliver spurgt, fordi hun er dygtig. Hun arbejder aktivt med sin egen måde at være leder på nu, med inddragelse af relevante stemmer i forhold til beslutninger, der skal træffes i samarbejdet med andre. Hun signalerer klart og tydeligt, men ydmygt, at hun er en dygtig leder. Og hun vil lytte – hun lytter allerede, det kunne jeg tydeligt mærke.
Et vigtigt punkt for mig er, at med Annette har jeg også tillid til, at når hun har lyttet og fået input, så træffes der velovervejede beslutninger. Det er der behov for. 

Povl Thomsen / Sønderholm-Frejlev menighedsråd

Diakonien vil blomstre endnu mere!

Min varmeste anbefaling går til Annette som biskop!
Vi har med vores nuværende biskop i Aalborg Stift fået lagt en stærk grobund for at tænke diakoni ind i Folkekirkens liv og virke. Annette vil være en stærk inspirator i at føre den tradition videre og endda lade diakonien blomstre. Hun har øje for at være kirke for mennesker i forskellige positioner – også dem, der ikke er finkulturelle, dem, der ikke har råd til at komme på ferie og dem, der har det svært i livet. Som kirke har vi alle muligheder for at tilbyde relevante fællesskaber for alle – og det har Annette et godt blik for.
Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde på det sociale – diakonale område. Sådan som vi allerede ser det ske, i fx Menighedsplejer og i Folkekirkens Familiestøtte. Med sin erfaring vil Annette være et fyrtårn, der lyser op, inspirerer og faciliteter vigtige samtaler og beslutninger. 
Med Annette som biskop er jeg sikker på, at diakonien vil blomstre. Og det er så vigtigt! Kirken må stå solidt på alle sine fire ben: Forkyndelse – Undervisning – Diakoni – Mission.

Birgitte Viftrup Mortensen / Diakoni-og sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj Pastorat, Aalborg Vestre provsti

Annette garanterer synlig ledelse i en folkekirke i forandring.

Udadtil har Folkekirken forandret sig meget de seneste 10 år. Med udgangspunkt i Folkekirkens mission om at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser skal vi fortsætte med at formidle kristendommen på en måde, så det føles meningsfuldt for moderne mennesker. Det vil Annette være garant for.
Nu er tiden kommet til at begynde at løse de store udfordringer, der er indadtil.
Vi har i dag 2.158 sogne med 2.240 kirker og 1.748 menighedsråd med 14.881 medlemmer. Det er en stor organisation, som allerede i dag er udfordret af virkelighedens rammevilkår for at løse sine opgaver.
Den demografiske udvikling med flytning fra land til by, menighedsrådenes administrative opgaver og antallet af præster kalder på en biskop, der i tæt samarbejde med de lokale menigheder tilpasser folkekirkens organisation til fremtidens krav om at Folkekirken skal være kirke med sine medlemmer. Det kræver, at man vil lytte til hinanden og finder gode fælles løsninger på fremtidens udfordringer.

Jeg er sikker på, at Annette Brounbjerg Bennedsgaard har de teologiske og tillige ledelsesmæssige kompetencer til at stå i spidsen for en proces, der kan hjælpe til at løse disse udfordringer.

Henning Ammentorp Bentzen / Formand for menighedsrådet i Skalborg Sogn, medlem af provstiudvalget i Aalborg Østre Provsti og medlem af bestyrelsen for Presse og Kommunikation i Aalborg Stift

Lytter og handler

En aften med Annette Bennedsgaard i Abildgaard Kirke i Frederikshavn overbeviste mange af os om, at vi i Annette har den bedste bispekandidat for folkekirken i det nordjyske. Det blev gang på gang understreget i Annettes svar og kommentarer til de fremmødtes forslag og udfordringer i de nordjyske by- og landsogne.

Folkekirken skal fornyes og finde ud af at være kirken for folket. Folkekirken skal møde børn, unge, ældre, tilflyttere, ensomme, de ikke dansk-talende og selvfølgelig alle andre trofaste som søgende. Den klassiske søndagsgudstjeneste skal suppleres med de forskellige behov for gudstjeneste og fællesskaber, der er i vores mangeartede lokalsamfund og sogne. Annette har både konkrete forslag og er samtidigt opmærksomt lyttende.

Jeg mødte Annette første gang i København, hvor vi var studerende og aktive i kirkeligt ungdomsarbejde og mission. Allerede dengang oplevede jeg Annette som et stærkt og engageret menneske. De initiativrige og nærværende egenskaber er fortsat Annettes særkende, en leder og samarbejdspartner som udviser tillid og giver tro og lyst til udvikling og samarbejde.

Folkekirken er også en arbejdsplads. Vi oplever, læser og hører om mange kirkelige arbejdspladser, som ikke altid fungerer optimalt. Det tager fokus og energi fra det egentlige – kirkens liv og vækst. Annette har udover sin teologiske uddannelsesbaggrund, også solid ledelsesuddannelse og erfaringer med sig. Det er der brug for. Vi har brug for en tydelig biskop, der kan hjælpe med at skabe overordnet handling og retning. Handling til at løse problemer, og retning når nye samarbejder skal udvikles mellem menighedsråd og skoler, kommuner og foreninger, og når samarbejdet i menighedsrådene og med de ansatte skal hjælpes og udvikles. Det kan Annette med hendes professionelle lederuddannelse og store ledelseserfaring.

Vores kommende biskop skal være folkekirkens fyrtårn i Ålborg stift. Annette har med sin teologiske baggrund og livslange kirkelige engagement og fordybelse de egenskaber, der skal til at være vores nye biskop og leder. En leder som medvirker til at skabe en velfungerende arbejdsplads med ro og begejstring til at være en levende folkekirke.

Michael Møller Nielsen / Østervrå Menighedsråd

En katalysator for samtalerne

Aalborg stift har brug for en biskop, der er optaget af mødet mellem kirke og folk. I en gudstjeneste med Annette som præst, er bønnerne eksistentielt nærværende, og tydeligvis omhyggeligt skrevet til dagens tekst. Som prædikant formår Annette at flette evangeliet ind i eksistentielle temaer, så begge dele får plads.
Jeg har mødt Annette, og jeg mødte en præst, der på den ene side udstrålede format til et bispeembede, og som samtidig var fuldstændig ydmygt nærværende og i bogstavelig forstand blev på gulvet.
Det tjener Annette til ære, at hun ikke vil komme med svarene, men gerne være katalysator for samtalerne. Jeg er overbevist om, at vi med Annette som biskop vil få en biskop, der kæmper for at kirken ikke lukker sig om sig selv, men tør gå uden for matriklen. Og det tør Annette, fordi hun virker meget rodfæstet i sin tro. En rodfæstethed, der vel at mærke ikke skal forveksles med skråsikkerhed. Og vi nordjyder er så rodfæstede, at vi trygt kan byde en kandidat, der kommer udefra velkommen. Jeg tror endda, vi vil profitere af det.

Ruth Østergaard Poulsen / Tidligere hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital

I Annette Bennedsgaard får Aalborg Stift en biskop, hvor nøgleordene er samarbejde og lydhørhed. 

Når man møder Annette, er man ikke i tvivl om, at samarbejde er centralt for hende. Hun forstår, at Folkekirken skal være præget af samarbejde både internt og udadtil i forhold til det samfund, vi er kirke i. For Annette er samarbejde ikke bare et ord. Når hun fortæller, kan man høre, at det er dét, der har præget hendes arbejdsliv og engagement i Folkekirken. Hun er vant til at løfte i flok og lytte. 

At Annette lige nu er rundt og besøge alle provstierne og møde os, ser jeg som et udtryk for hvordan hun også vil blive som biskop – hun vil lytte og inddrage og forsøge at tage højde for de forskellige vilkår, der kan være rundt omkring i stiftet. Hun kan skabe rum for den gode debat og sørge for, at der også er handling bag ordene, så de gode intentioner til virkelighed.

Samtidig er Annette ikke bange for at gå forrest og vise vejen. Som biskop vil hun også turde bruge sin stemme til gavn for Folkekirken. Hun tør også sige hvis lovgivning og virkelighed ikke arbejder sammen og forsøge at ændre det, så det kirkelige liv fortsat kan blomstre.

Annette hviler solidt i sit teologiske ståsted midt i Folkekirkens mangfoldighed, og fordi Annette er så godt funderet i sit eget ståsted, har hun også forståelse for, at Folkekirkens styrke er dens mangfoldighed, og at forskelligheden er en berigelse for os alle. Annette forstår, at der skal være plads til os alle – holdsningsforskelle til trods. Annettes erfaring i mødet med andre religioner fra hendes tidligere stillinger og tillidshverv gør hende rummelig samtidig med, at hun står ved, at hun er repræsentant for den kristne tro. At få en biskop der evner dét og har mod på at tage religionsdialogiske snakke, tror jeg vil være en styrke for Aalborg stift.

Derfor er jeg helt tryg ved at anbefale Annette som Aalborg Stifts næste biskop.

Kathrine Staghøj Liisberg / Sognepræst Ingstrup og V. Hjermitslev Pastorat

Annette taler sagen, såvel som mennesker op

Med Annette som vores provst er det svært – selv i dystre stunder i nok så lumske farvande – at forestille sig, at Folkekirkeskibet skulle være en synkende skude. Annette forstår til hver en tid at tale sagen såvel som mennesker, herunder menighedsrådsmedlemmer og præster, op. Hun er samvirkestemt og nærværende. Nytænkende. Folkekirkeglad og fremtidsrettet. Klar til det lange seje træk med en enorm udholdenhed.
Sådan virker hun som provst her i det østjyske i Horsens.
Sådan vil hun uden tvivl virke som biskop i Aalborg Stift.

Gudmund Rask Pedersen / Sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens

Annette er garant for et godt fællesskab

Annette er en kompetent leder. Det gode arbejdsmiljø har høj prioritet og fremmes med både omsorg og ærlighed. Det gode kollegiale fællesskab, som Annette er garant for, skaber tryghed og fællesskab. Gode egenskaber for en biskop og derfor kan jeg anbefale Annette som bispekandidat i Aalborg Stift.

Pia Skovmose Jensen / Arbejdsmiljørepræsentant i Horsens Provsti og Sognepræst

Hun ser mennesker og navigerer med ro

Annette Bennedsgaard får min anbefaling som bispekandidat i Aalborg stift. Hun forstår styrken ved den teologisk bredde i folkekirken. Hun har både syn for teologiske implikationer og den praktiske virkelighed i mange spørgsmål. Hun navigerer i spændinger med stor ro og syn for dem, hun taler med. Hun skaber rum med plads til forskellighed. Hun er god til at finde de gode og de mulige veje i den folkekirkelige virkelighed. Hun er en tillidsvækkende og kompetent provst, og jeg er sikker på, hun vil være en god biskop.

Lars Meilandt Hansen / Præst i Horsens Valgmenighed

Flittig, erfaren og sprudlende

Jeg var i torsdags med til et virtuelt møde, hvor vi blev præsenteret for Annette Brounbjerg Bennedsgaard, som en ny kandidat til biskop i Aalborg stift. Det var et dejligt møde med et sprudlende menneske med noget på hjerte. Gennem præsentationen og under spørgsmål-svar runden fik vi et godt indblik i, at Annette er et uhyre flittigt menneske, som overkommer meget. Hun har haft mange tillidsposter. Er et åbent menneske, men med et klart indtryk af, at hun ved hvor hun har sin base. I den kristne tro, men med den tanke, at vi er nødt til at bevæge kirken, så vi kan være kirke i den nutid, hvor folk er. Annette har været i de kirkelige ungdomsorganisationer, har været præst i et sogn, hvor det ikke er selvfølgeligt at være medlem af folkekirken. Hvor man skal kæmpe for at få ”ordet” ud. Hun har arbejdet med lokal kirkeudvikling. Har et godt blik for, at stiftet er med mange lokale små kirker, og med bevidsthed om, hvilke udfordringer der ligger i det. Hun har ledelseserfaring. Spænder i det hele taget meget bredt. Annette sagde også, at hun ser den mangfoldighed, der er i folkekirken, som en stor styrke.

Jeg kan varmt anbefale Annette Brounbjerg Bennedsgaard som ny biskop i Aalborg.

Poul Poulsen / Nylig afgået formand for menighedsrådet i Nykøbing Mors

Annette får kirke og kommune til at samarbejde

Annette udstråler en vilje til samarbejde med det hele menneske, uanset hvor det menneske er i hierarkiet, og hvor i verden, det enkelte menneske er blevet beriget med sit liv. Det har hun vist med den enorme internationale berøring, hun har haft. Det vil være berigende for Aalborg stift at få Annette som biskop, med alle de grene af ungdomsarbejde, som hun har arbejdet med i sit virke som præst i Danmark. Hun har forståelsen af, at sammen er vi bedst, og det vil også gavne hende, når hun skal formidle samarbejde med de enkelte kommuner, som er så umådelig vigtigt. Jeg mener, at kirken, ikke mindst på det sociale område i kommuner, skal blive meget bedre til at være hinandens forudsætninger på mange flere områder end i dag.

Jeg vil give Annette min allerbedste anbefaling, og håber, vi kommer til at samarbejde, også her på Mors.

Henning Sørensen / Socialudvalgsformand i Morsø kommune

Provstiet blomstrer og driften er i sikre hænder

Jeg har som provstiudvalgsformand for Horsens Provsti været med til at ansætte Annette Brounbjerg Bennedsgaard som provst og med stor glæde samarbejdet med hende siden 2014. Annettes kompetencer og personlige kvalifikationer gør hende til et oplagt biskopemne, selv om vi så vil komme til at savne hende meget i Horsens. Hun ser muligheder, er klarttænkende med en god situationsfornemmelse, og Horsens Provsti blomstrer med spændende udviklingsprojekter samtidig med, at den daglige drift er i sikre hænder.

Annette har en stor arbejdskapacitet og engagement i arbejdet. Hun når gode resultater gennem sin kompetente, varme og empatiske tilgang.

Ilse Kyndesgaard / Provstiudvalgsformand, Horsens Provsti

Hovedet koldt og hjertet varmt

Annette Brounbjerg Bennedsgaard vil være en god biskop, fordi hun forstår at balancere og holde overblikket i folkekirkens befolkningsmæssige og strukturelle mangfoldighed. Som præst og tillidsrepræsentant i Horsens Provsti har jeg oplevet Annette som en god kompromissøgende konfliktløser, der holder hovedet koldt og hjertet varmt overfor præster såvel som menighedsråd. Annette har som provst søgt at skabe et tolerant og samvirkende arbejdsklima med plads til præstelig og teologisk mangfoldighed i et stort provsti. Det har blandt andet resulteret i en fælles arbejdsindsats for at tale hinanden op som præster, også selvom der er forskelle. Siger man ”JA” til Annette Brounbjerg Bennedsgaard som biskop i Aalborg Stift, siger man ”JA” til samskabende udvikling i folkekirken med respekt for teologi og tradition. Hun har hermed min varmeste anbefaling.

Søren Nordtorp Frost Jensen / Tillidsmand for præsterne i Horsens Provsti og sognepræst i Lundum og Hansted Pastorat

En biskop for alle generationer med blik for fællesskaber

Aalborg stift har brug for én som Annette, der lytter, kan lede og vil inddrage folk i arbejdet. Selvom  Annette blandt andet er rundet af kirkelige organisationer, der arbejder for børn og unge, så har jeg i mødet med Annette oplevet, at hun er der for alle. Hun ønsker, at alle uanset alder kan opleve kirken som vedkommende og levende. Hun tænker hele vejen rundt omkring sogne og kirkernes virke. Annette er et menneske med høj grad af blik for fællesskaber og dialog. Jeg gad godt samarbejde med Annette. Hendes favnende og roligt insisterende tilgang til at ville noget med kirken i fremtiden får engagementet frem. Annette får her min sikre anbefaling som biskop i Aalborg stift.

Bitten Schjødt Kjær / Forstander Dronninglund Efterskole

En berigelse for folkekirken i Nordjylland

Jeg har hørt Annette Bennedsgaard prædike.
Jeg hørte en kvinde, som talte med en varm og myndig stemme. Hendes stemme svarede fuldstændig til hendes udlægning af teksten.
Det var en både vedkommende og varm prædiken, som jeg blev rigtig glad for at høre.
Hun vil være en berigelse for folkekirken i Nordjylland!

Jens Laurids Pedersen / Formand for menighedsrådet i Als, Hadsund Provsti

En hjertesag at kæmpe for, at vi som kirke aldrig lukker os om os selv

På baggrund af bispekandidat Annette Brounbjerg Bennedsgaards besøg i Jammerbugt provsti fredag d. 11. juni, vil jeg gerne give hende min varmeste anbefaling.
Annette formår at tale vores allessammens folkekirke op på en levende og troværdig måde. Annette kan inspirere til frivillighed og samarbejde, og hun ser det som en hjertesag at kæmpe for, at vi som kirke aldrig lukker os om os selv. Evangeliet skal forkyndes i gudstjenester, men evangeliet skal også bæres ud i det samfund, som vi som kirke er en naturlig del af.
Jeg håber Annette Brounbjerg Bennedsgaard er den næste biskop i Aalborg Stift.

Sofie Gjørup Winkel / Sognepræst i Biersted og på Gjøl

Annette sikrer stærkt og øget samarbejde mellem kommunen, kirken og civilsamfundet

I Horsens Kommune klarer vi tingene sammen og løfter i flok. Den måde at arbejde  på har Annette Brounbjerg Bennedsgaard taget til sig fra første dag. Som provst i  Horsens har Annette nemlig stået i spidsen for et stærkt og øget samarbejde mellem kommunen, kirken og civilsamfundet, og det har betydet en ny og vigtig indsats til glæde for borgerne og for lokalsamfundet. Med afsæt i kirkens stærke værdier er Annette bannerfører for det vigtige sociale arbejde omkring fællesskab, frivillighed og den svære samtale, og det har gjort en vigtig forskel i vores fælles arbejde med trivselsgrupper på skolerne, grupper for ensomme mænd og ikke mindst  arbejdet med flygtninge. Med andre ord er Anette en, der samler og insisterer på  fælles løsninger på tværs af samfundet til gavn for alle de mennesker, der har brug  for en udstrakt hånd. 

Det er mig derfor en stor glæde på det varmeste at kunne anbefale Annette Brounbjerg Bennedsgaard som biskop. 

Peter Sørensen / Borgmester (S) i Horsens kommune