(Enkens søn vækkes til live)

Jesus er den der går lige derhen, hvor livet gør allermest ondt.
Spørgsmålet: Hvem er Jesus Kristus? bliver i evangeliet i dag besvaret; Jesus er den, der går lige derhen, hvor livet gør allermest ondt. Jesus er den, der går derhen, hvor alt er prøvet, hvor magtesløsheden råder.Jesus er den, der går derhen, hvor vi har kæmpet, vi har forsøgt at kæmpe os op over vandoverfladen, og det ikke gik.

Her hos os…
Og så er det vores tur til at komme på arbejde. Hvor er det i min familie, i mit eget liv, at jeg går som kvinden, der har mistet sin søn. Hvor er det, at det er mig, der bliver båret ud på en kiste som sønnen? Hvor er det mig, der er med i ligfølget, som de venner, der så gerne ville hjælpe, men ikke kunne?Og hvor i vores samfund, det nære og det globale, er der mennesker, der kæmper mod magtesløshed, sygdom, fattigdom, mismod og død?

Jesus kommer til mennesket, der har brug for hjælp
Og se engang hvor Jesus går hen i dag. Han går lige forbi alle de gode muligheder for samtaler med byens klogeste og smarteste iværksættere, politikere og kendisser. Han går lige hen til kvinden og hendes døde søn.
Og han går lige hen til flygtningen. Og han går lige hen til dig, der hvor du står med din smerte, din magtesløshed, dine begravede drømme og håb. Og han er her i dag!

Guds ufattelig kræfter og kærlighed
Det er en mærkværdig Gud, vi tror på. Det er et besynderligt kors, vi tegner for bryst og pande, for hvert eneste menneskebarn, der bliver døbt. Korstegnet fortæller os, at Gud i Jesus Kristus er med os hver eneste dag livet igennem. En Gud der værner om ethvert stort og lille menneskebarn. Og hans kærlighed vil præge os, så det sætter sit spor i vores hænder, i vores liv, i vores måde at være sammen med andre mennesker på.

Tænk hvis alle døbte var fri for sygdom, og død!
Og hvor ville det være skønt, hvis det at være døbt betød, at så var vi fri for problemer, sygdom og død. Men sådan er det jo ikke. Det ved enhver af os.

Gud vækker liv af døden
Og ikke desto mindre så er det en beretning, der skal indgyde os alle håb og mod. At Gud er den Gud, der formår at vække liv af døde. Det handler hele påsken om. At Jesus selv stod op af graven. Og hver eneste gang vi bærer vores døde til graven, gør vi det med håb og tillid til, at Gud er med vore døde selv i døden. Og at døden ikke er det sidste.

Kærlighedens favntag
Jesus Kristus er den, der omslutter enhver af os med kærlighedens favntag. Et favntag, der smitter. Et favntag, der giver ethvert døbt menneske utrolige kræfter og livsmod.

Lad mig slutte med en gammel keltisk velsignelse, der lyder sådan her:
Må Kristus være foran dig og vise dig vejen
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig.
Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg.
Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe, når du falder.
Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin Ånd.
Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt.
Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.
Således velsigne dig Gud Fader, Søn og Helligånd!

Amen.