Samarbejde på kryds og tværs styrker folkekirkens arbejde. Præster, der samarbejder om konfirmandarbejde. Menighedsråd, som sammen får kræfter til at løfte vigtige opgaver. Den lokale kirke, der sammen med borgerforeningen laver høstfest. Provstiet og kommunen, der gør en fælles indsats for unges trivsel under coronanedlukningen.

Samarbejde med kommunen afhjælper ensomhed og mistrivsel

Hvem skal tage hånd om Danmarks store sociale udfordringer som ensomhed og mistrivsel? Det viser sig, at kirken, i samarbejde med kommunen, kan gøre en vigtig forskel for mennesker. Om det er Folkekirkens Familiestøtte, mandegrupper for ensomme ældre eller trivselsgrupper på folkeskolerne, så er vi i samarbejdet med kommunen kirke for mennesker, vi ellers aldrig var kommet i berøring med.

Og kirken bliver værdsat. Vi kan noget helt særligt. Vi er eksperter i nærvær og fællesskab, og har modet til at være der, hvor livet ikke er let. Og vi er tilstede i hvert eneste sogn.

Samarbejde på tværs gør, at kirken altid er tæt på

Der er ofte flere opgaver end sognepræst og menighedsråd kan overkomme. Derfor er det så glædeligt, at folkekirken over år har fundet nye samarbejdsveje, tænk blot på skole-kirkesamarbejdet, funktionspræster på sygehuse og i fængsler. Sjælesorg på nettet. Det er så opløftende, at man sammen sørger for at møde mennesker, der hvor behovet er.

Samarbejde i sognet høvler kirkens dørtærsklen helt ned

”Jeg er ikke sådan en, der kommer i kirken”, sådan siger rigtig mange mennesker. Men når borgerforeningen eller fodboldklubben er med til at planlægge høstgudstjenesten, så viser det sig, at dørtrinnet ind til gudstjenesten ikke er så højt, så flere får mod på at deltage. Dét er en eftertanke værd, når vi arbejder på at være en relevant folkekirke.

Doven og nysgerrig kirke? 

Hvem gør arbejdet? Mange steder rundt i sognene er der et ret højt serviceniveau. Lad os helt bevidst skrue op for dovenskaben. Så vi også i kirken udstråler, at vi har brug for, at folk bærer med, bidrager. Jeg tror, vi vil vinde på at skrue lidt ned for serviceniveauet og kalde flere ind i arbejdet. Medansvar skaber engagement og liv. Og det sikrer samtidigt, at det vi planlægger, rammer plet.

Annette B. Bennedsgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.